STEPPE Agroholding, JSCROSTOV-ON-DON


344002, Rostov-on-Don
Soborny Pereulok, 19

Tel: +7 (863) 309-07-10
Fax: +7 (863) 309-07-15

rostov.office@ahstep.ru

KRASNODAR REGION


353715, Krasnodar region, Kanevskoy district,
Chelbasskaya, Naberezhnaya St. 137

Tel: +7 (861) 646-25-32
Fax: +7 (861) 646-25-33

office@ahstep.ru

PJSC Trud


1 Krasnaya St., Bichevy, Leningradsky district, Krasnodar region, 353751


8-86145-4-62-40

PJSC Novoplastunovskoye


46 Kalinina St., Novoplastunovskaya, Pavlovsky district, Krasnodar region, 352052


8-86191-5-86-84

PJSC Kubanskaya Steppe


39 Naberezhnaya St., Kubanskaya Steppe, Kanevskoy district, Krasnodar region, 353714


8-86164-3-71-22

PJSC Danilchenko


3 Klubny Pereulok, Krasnogvardeets, Kanevskoy district, Krasnodar region, 353725


8-86164-3-96-90

JSC Beloye


232 Gorkogo St., Bely farm, Leningradsky district, Krasnodar region, 353768


8-86145-4-12-09

PJSC Trudovoye


1 Krasnaya St., Bichevy, Leningradsky district, Krasnodar region, 353751


8-86145-4-64-48

LLC Sady Kubani


7 Promyshlennaya St., Bichevy, Leningradsky district, Krasnodar region, 353751


8-86145-4-62-40

PJSC Rodina


119 Krasnaya St., Chelbasskaya, Kanevskoy district, Krasnodar region, 353715


8-86164-6-35-00